Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim mọi người. (17/5/2019 16:56)

Những trang vàng lịch sử Việt Nam ghi dấu lớp lớp người nối tiếp lên nhau. Trong những trang sử vàng chói lọi ấy, có những con người kiệt xuất -những con người anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng vĩ đại nhất và những trang sử Người để lại là vẻ vang nhất.

 Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến tấm gương trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và toàn nhân loại; ý chí và nghị lực tinh thần to lớn vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục tiêu cách mạng. Cả cuộc đời người thôi thúc: “Tôi chỉ một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Người sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước - giai đoạn cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX khi bao cuộc khởi nghĩa đấu tranh anh dũng, buất khuất giành độc lập và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại. Phong trào cứu nước của nhân dân Việt nam đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Ngay từ thuở thiếu thời, Người đã chọn cho mình con đường suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trên con đường cách mạng ấy, Người đã chấp nhận mọi sự hy sinh, không quản gian nguy, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sáng suốt vạch ra con đường cách mạng đúng đắng để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu ấy,Người đã cùng với Đảng ta đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dấn thân vào thực tiễn đấu tranh để mưu cầu cho dân tộc Việt Nam và toàn nhân loại sự tự do và hạnh phúc. Bởi người nhận thức rõ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”. Hoài bão, ham muốn tột bậc của Người là làm sao cho nước nhà độc lập, dân ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành tiến bộ, được chăm sóc sức khỏe, được tự do đi lại, được hưởng quyền dân chủ, có đời sống ấm no hạnh phúc. Chính ham muốn mãnh liệt ấy đã tạo cho Người một ý chí, nghị lực phi thường “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục” và cho đến khi phải từ biệt thế giới này, Người vẫn chỉ có một điều luyến tiếc là không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Có thể khẳng định ở con người Chủ tịch Hồ Chí Minh trung với nước, hiếu với dân là tinh thần nhẫn nại, kiên trì, thắng không kêu, khó khăn không nản, chẳng quản gian nguy vì mục tiêu độc lập dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Và để cống hiến hết mình cho lý tưởng Cộng sản đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ luôn giáo dục mình mà còn truyền dạy các thế hệ trẻ phải luôn cố gắng rèn luyện, hình thành con người mới – Con người Xã hội chủ nghĩa. Người luôn nhấn mạnh tối đa sự phát triển cân đối giữa đứctài. Quan niệm về vai trò rèn luyện đứctài đã được người nói tới trong bài thơ: “Nghe tiếng giã gạo

Gạo đem vào giã bao đau đớn

 Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

      Sống ở trên đời người cũng vậy

 Gian nan rèn luyện mới thành công.

 

Trong mọi hoàn cảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng tuyệt đối và hết lòng phục vụ nhân dân vì người tin vào sức mạnh nhân dân và kính trọng nhân dân. Người khẳng định rằng: “Nước ta là nước dân chủ”, vì vậy: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra”. Từ nhận thức sâu sắc rằng, nếu nước nhà được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì, nên Người luôn chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có trách nhiệm với dân, phấn đấu chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Người luôn dạy đội ngũ cán bộ phải là “người đày tớ trung thành” của nhân dân; luôn gần dân, hiểu tâm lý, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của dân, không được lên mặt “quan cách mạng”, cậy quyền, cậy thế, đè đầu, cưỡi cổ dân. Người cho rằng, Chủ tịch nước là công việc của “người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trận”. Bởi vậy, mặc dù bận trăm công, ngàn việc, nhưng mỗi khi nhận được thư, quà chúc mừng của nhân dân, Người đều tự tay viết thư trả lời, cám ơn một cách thân tình, chu đáo. Việc làm đó là tấm gương ứng xử văn hóa, là bài học về sự khiêm nhường và kính trọng đối với nhân dân để các thế hệ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp học tập và noi theo. Cả cuộc đời Người đã nêu tấm gương thật độc đáo về đạo đức làm người, đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương sáng trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống riêng. Ở Người là sự thể hiện toàn vẹn đức sáng: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Trong cuộc sống hằng ngày Người luôn coi khinh mọi sự xa hoa, không ưa chuộng nghi thức sang trọng, nếp sống của Người giản dị và khiêm tốn phi thường. Ở Người luôn toát lên một cốt cách giản dị, cao thượng, vĩ đại và sự khiêm tốn phi thường; không sùng bái cá nhân, mà luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người cho rằng: Quần chúng mới là người làm nên lịch sử và lịch sử là lịch sử của chính họ chứ không phải của một cá nhân anh hùng nào.

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng ta luôn xứng đáng là một đảng “Đạo đức và văn minh”; mỗi đảng viên luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Đảng viên phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu nhất là của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng lớn và linh hồn sống của các nước trên thế giới.Người đã đưa Việt Nam từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu. Người đã tạo ra những mối quan hệ anh em sâu sắc mà đến tận nay và nhiều năm sau nữa nhân dân Việt nam và nhân dân các nước anh em mãi bền chặt như chân với tay. Thế giới nhắc đến người như một sự ngưỡng mộ. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Cu Ba, Nga… Nhân dân thế giới nhắc đến Người với tất cả lòng kính trọng và thành kính.

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, đã và đang được các nhà nghiên cứu tiếp tục khai thác, nhằm phát hiện, tôn vinh những giá trị văn hóa, tư tưởng trong cuộc đời Người cho công cuộc bảo vệ và xây dựng cuộc sống mới hôm nay. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Người sẽ sống mãi và đồng hành cùng dân tộc trên con đường “xây dựng một nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của Đảng, suốt đời phấn đấu, học tập và làm theo 6 điều Bác dạy CAND, 4 điều Bác dạy lực lượng PCCC. Bên cạnh đó thì mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải  tự giác kiểm điểm mình “ tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại”. Không ngừng  trau dồi kiến thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt cho công tác chuyên môn góp phần giữ vững an ninh chính trị.

Thanh Tâm – Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ KV2

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 16 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Diễn tập PA CC&CNCH cấp TP tại tòa nhà Vietcombank Tower
  Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an: Kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà cao nhất Việt Nam The Landmark 81
  Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận trang thiết bị PCCC&CNCH do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng
  Phòng PC07: Tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống biểu tình bạo loạn chp CBCS năm 2020
  CATP tổ chức lớp học tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020
  Cục Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra chỉ tiêu công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020
  Đoàn Đại biểu 34 đơn vị Công an dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ
  Phòng PC07 triển khai đảm bảo ANTT, an toàn PCCC Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Cục C07 tập huấn công tác báo chí, truyền thông PCCC&CNCH
  Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia bảo vệ đưa đoàn tàu Metro về depot Long Bình an toàn
VIDEO CLIP
Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Liên kết website

 

 

Số lượt truy cập
47109446
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

 

Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Mọi tin, bài, hình ảnh về PCCC&CNCH gửi đến Email: websitepccchcm@gmail.com
® 
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng lại thông tin từ Trang thông tin điện tử của Phòng PC07-CATPHCM.