Bản tin 24 Quận, Huyện >>> Công an Quận Gò Vấp
UBND quận Gò Vấp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2023 (9/9/2023 07:54)

Ngày 06/9/2023, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đã ban hành Kế hoạch số 4475/KH-UBND về việc tổ chức tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2023

 (*) Theo đó, kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối vời nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn. cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của quận; đồng thời biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong công tác tổ chức, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

(*) Nội dụng thực hiện Kế hoạch:

1.   Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường trên địa bàn quận

- Căn cứ tình hình thực tế, các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường chủ động tự tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức xe loa cổ động, tổ chức mít tinh, hội thao, hội thảo, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền PCCC tại các màn hình quảng cáo các trung tâm thương mại, khu vực công cộng; nghiên cứu tổ chức một số hoạt động cụ thể để phát huy lực lượng, phương tiện, phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy tại chỗ như tổ chức hội thi Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý các tình huống cháy, nổ tại khu dân cư.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân Thành phố tham gia phong trào mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 bình chữa cháy, mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2; nâng cao tinh thần gương mẫu, nêu gương của Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức… từ đó tạo nên phong trào phòng cháy và chữa cháy sôi nổi, thực sự là ngày hội toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

2.   Phòng Văn hóa Thông tin quận

- Phối hợp với Công an quận tổ chức tuyên truyền các hoạt động về phòng cháy và chữa cháy nhân dịp “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, tổ chức xây dựng, trình chiếu, phát thanh các phóng sự, tiểu phẩm về phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Chủ trì phối hợp với Công an quận treo các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy dọc các trục đường chính, khu dân cư, các trung tâm và nơi công cộng tập trung đông người trên địa bàn quận để góp phần giáo dục, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng cháy và chữa cháy.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đăng tải tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử quận về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2023.

3.   Phòng Tư pháp quận

Chủ trì phối hợp với Công an quận tổ chức phổ biến kiến thức, pháp luật và in ấn các ấn phẩm về công tác phòng cháy và chữa cháy để tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào đối tượng là nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh ở khu dân cư.

4.   Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

Chủ trì, phối hợp với Công an quận, Uỷ ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy và chữa cháy cho tất cả các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại tất cả các cơ sở giáo dục quản lý trên địa bàn quận nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

5.   Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Chủ trì, phối hợp với Công an quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định, nhất là việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và việc xã hội hóa trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

6.   Uỷ ban nhân dân 16 phường

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các tin bài tại khu dân cư, tuyên truyền thông qua lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể tại khu dân cư; tổ chức tuyên truyền lưu động trên phương tiện giao thông, trên màn hình công cộng nơi tập trung đông người; phát tài liệu, cẩm nang PCCC trong hộ gia đình; tuyên truyền bằng tờ rơi, băng rôn, pa nô, áp phích tại các khu vực đông dân… tạo nên phong trào phòng cháy và chữa cháy sôi nổi, thực sự là ngày hội toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn phường.

- Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; trong đó chú trọng về điều kiện thoát nạn, ngăn cháy tại các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; các nhà trọ… nơi tập trung đông người.

- Thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện và tham gia Hội thao kỹ thuật chữa cháy và CNCH đối với lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2023 đạt kết quả cao nhất.

7.   Công an quận

- Duy trì tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức khắc phục các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Duy trì thực hiện nghiêm công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện và các phương án để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

- Tham mưu tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy và CNCH đối với lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2023 theo Kế hoạch số 3912/KH-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân quận.

8. Ban thi đua khen thưởng quận

Căn cứ kết quả triển khai, thực hiện của các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường để làm căn cứ đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng năm 2023.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 134 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 7

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH "Tổ liên gia an toàn PCCC".
  TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho hơn 10.000 người tham gia Chương trình trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quý I năm 2024
  Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP HCM.
  Đội Chữa cháy & CNCH KV3 tổng kết công tác năm 2023 và triển khai Nghị quyết, Chương trình công tác 2024
  Công an TP HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCCC&CNCH năm 2023 và triển khai chỉ tiêu năm 2024 của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.
  Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ xác minh giải quyết vụ cháy theo thủ tục hành chính.
  TP Hồ Chí Minh hội thảo “phổ biến Sửa đổi 01:2023; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”
  Công an TPHCM tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh
  Nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất khả thi tại Tọa đàm “PCCC nhà cao tầng, khu công nghiệp”
VIDEO CLIP
Hình ảnh hoạt động

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.

Liên kết website
Số lượt truy cập
54371618
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

 

Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Mọi tin, bài, hình ảnh về PCCC&CNCH gửi đến Email: websitepccchcm@gmail.com

Người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần liên hệ thủ tục hành chính liên hệ: Bộ phận một cửa

Điện thoại: 0693187183
® 
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng lại thông tin từ Trang thông tin điện tử của Phòng PC07-CATPHCM.