Thông tin tổng hợp >>> Tin khoa học - công nghệ
Bộ Công an ban hành Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương tiện PCCC (23/12/2014 09:21)

Ngày 12/11/2014, Bộ Công An ban hành Thông tư 56/2014/TT-BCA (sau đây viết tắt là Thông tư 56/2014) quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành trong cả nước do Đại tướng Trần Đại Quang ký ban hành. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng cháy chữa cháy của lực lượng tại chỗ, đảm bảo đủ điều kiện phương tiện tham gia chữa cháy trong giai đoạn đầu và hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, Thông tư 56/2014 quy định cụ thể về định mức, kinh phí trang bị phương tiện và trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

 Theo Thông tư 56/2014, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành đã được trang bị phương tiện PCCC theo định mức bằng hoặc cao hơn quy định tại Thông tư, trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thì tiếp tục sử dụng cho đến hết niên hạn. Những trường hợp chưa được trang bị hoặc trang bị thấp hơn mức quy định thì thực hiện theo định mức được cụ thể tại các Khoản 1 Điều 4, 5, 6 quy định danh mục phương tiện PCCC cho đội dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành.

Khoản 1, Điều 4: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng dân phòng

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU

NIÊN HẠN SỬ DỤNG

1

Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn cơ sở trụ cấp nước chữa cháy đô thị)

Chiếc

01

Hỏng thay thế

2

Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg

Bình

05

Theo quy định của nhà sản xuất

3

Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg

Bình

05

Theo quy định của nhà sản xuất

4

Mũ chữa cháy

Chiếc

01 người/01 chiếc

03 năm

5

Quần áo chữa cháy

bộ

01 người/01 bộ

02 năm

6

Găng tay chữa cháy

đôi

01 người/01 đôi

Hỏng thay thế

7

Ủng chữa cháy

đôi

01 người/01 đôi

Hỏng thay thế

8

Đèn pin chuyên dụng

Chiếc

02

Hỏng thay thế

9

Câu liêm, bồ cào

Chiếc

02

Hỏng thay thế

10

Dây cứu người

Cuộn

02

Hỏng thay thế

11

Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương)

Hộp

01

Hỏng thay thế

12

Thang chữa cháy

Chiếc

01

Hỏng thay thế

13

Loa pin

Chiếc

02

Hỏng thay thế

14

Khẩu trang lọc độc

Chiếc

01 người/01 chiếc

Hỏng thay thế

 

Khoản 1, Điều 5: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU

NIÊN HẠN SỬ DỤNG

1

- Vòi chữa cháy có đường kính 66mm, dài 20m

- Lăng chữa cháy A (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước ngoài trời)

Cuộn

 

 

Chiếc

Vòi: 06

 

 

Lăng: 02

Hỏng thay thế

 

 

Hỏng thay thế

2

Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn cơ trụ cấp nước chữa cháy đô thị)

Chiếc

01

Hỏng thay thế

3

Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg

Bình

05

Theo quy định của nhà sản xuất

4

Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg

Bình

05

Theo quy định của nhà sản xuất

5

Mũ chữa cháy

Chiếc

01 người/01 chiếc

03 năm

6

Quần áo chữa cháy

bộ

01 người/01 bộ

02 năm

7

Găng tay chữa cháy

đôi

01 người/01 đôi

Hỏng thay thế

8

Ủng chữa cháy

đôi

01 người/01 đôi

Hỏng thay thế

9

Khẩu trang lọc độc

Chiếc

01 người/01 chiếc

Hỏng thay thế

10

Đèn pin chuyên dụng

Chiếc

02

Hỏng thay thế

11

Câu liêm, bồ cào

Chiếc

02

Hỏng thay thế

12

Bộ đàm cầm tay

Chiếc

02

Theo quy định nhà sản xuất

13

Dây cứu người

Cuộn

02

Hỏng thay thế

14

Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương)

Hộp

01

Hỏng thay thế

15

Thang chữa cháy

Chiếc

01

Hỏng thay thế

16

Loa pin

Chiếc

02

Hỏng thay thế

 

Khoản 1, Điều 5: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU

NIÊN HẠN SỬ DỤNG

1

Phương tiện chữa cháy cơ giới

Chiếc

Thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

Theo quy định của nhà sản xuất

2

- Vòi chữa cháy có đường kính 66mm, dài 20m

- Lăng chữa cháy A (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước ngoài trời)

Cuộn

 

 

Chiếc

Vòi: 06

 

 

Lăng: 02

Hỏng thay thế

 

 

Hỏng thay thế

3

Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn cơ sở trụ cấp nước chữa cháy ngoài trời)

Chiếc

01

Hỏng thay thế

4

Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg

Bình

05

Theo quy định của nhà sản xuất

5

Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg

Bình

05

Theo quy định của nhà sản xuất

6

Mũ chữa cháy

Chiếc

01 người/01 chiếc

03 năm

7

Quần áo chữa cháy

bộ

01 người/01 bộ

02 năm

8

Găng tay chữa cháy

đôi

01 người/01 đôi

Hỏng thay thế

9

Ủng chữa cháy

đôi

01 người/01 đôi

Hỏng thay thế

10

Khẩu trang lọc độc

Chiếc

01 người/01 chiếc

Hỏng thay thế

11

Đèn pin chuyên dụng

Chiếc

02

Hỏng thay thế

12

Câu liêm, bồ cào

Chiếc

02

Hỏng thay thế

13

Bộ đàm cầm tay

Chiếc

02

Theo quy định nhà sản xuất

14

Dây cứu người

Cuộn

02

Hỏng thay thế

15

Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương)

Hộp

01

Hỏng thay thế

16

Thang chữa cháy

Chiếc

01

Hỏng thay thế

17

Quần áo cách nhiệt

Bộ

02

Hỏng thay thế

18

Quần cáo chống hóa chất (trang bị cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất)

Bộ

02

Hỏng thay thế

19

Quần cáo chống phóng xạ (trang bị cho các cơ sở hạt nhân)

Bộ

02

Hỏng thay thế

20

Mặt nạ phòng độc lọc độc

Bộ

03

Hỏng thay thế

21

Mặt nạ phòng độc cách ly

Bộ

02

Hỏng thay thế

22

Loa pin

Chiếc

02

Hỏng thay thế

Ngoài ra, Thông tư 56/2014/TT-BCA còn quy định chung nguồn kinh phí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc trang bị phương tiện PCCC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 12 năm 2014.

                                                     Tháng tư - P2

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 57 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng bơi cho cán bộ chiến sĩ nữ trong CATP
  Thực trang và giải pháp an toàn PCCC trong sử dụng điện đối với chợ, trung tâm thương mại
  Công an TP HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCCC&CNCH năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
  Những người chiến sĩ chữa cháy đầu tiên ở Việt Nam
  Ngày "đặc biệt" của Trung tá Nguyễn Chí Thành!
  Cháy cỏ tại Khu công nghệ cao: Cảnh báo về sự bất cẩn và thiếu trách nhiệm
  Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC & CNCH tại Việt Nam năm 2023
  9 ngày cảnh sát Việt cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
  Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng
  Gặp gỡ chiến sĩ PCCC TPHCM tham gia cứu nạn vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ
VIDEO CLIP
Hình ảnh hoạt động

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.

Liên kết website
Số lượt truy cập
52836578
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

 

Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Mọi tin, bài, hình ảnh về PCCC&CNCH gửi đến Email: websitepccchcm@gmail.com

Người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần liên hệ thủ tục hành chính liên hệ: Bộ phận một cửa

Điện thoại: 0693187183
® 
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng lại thông tin từ Trang thông tin điện tử của Phòng PC07-CATPHCM.