Thông cáo báo chí
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình công tác PCCC&CNCH 9 tháng đầu năm 2017 (2/10/2017 17:04)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình công tác PCCC&CNCH 9 tháng đầu năm 2017

 

(số liệu tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/9/2017)

 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo về tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

1. Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ (số liệu so sánh cùng kỳ năm 2016)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 925 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát PC&CC Thành phố đã điều động 925 đội hình phương tiện, thiết bị chữa cháy, gồm 3.965 lượt xe, tàu, ca nô chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng 25.479 lượt CBCS trực tiếp xử lý 498/925 tai nạn, sự cố (tỷ lệ 53,84%), cụ thể như sau:

a) Tình hình cháy

Đã xảy ra 775 vụ cháy (giảm 865 vụ, tỷ lệ 52,74%). Các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 36.066 m2 diện tích nhà xưởng – doanh nghiệp, nhà dân và đồng cỏ, làm chết 10 người (tăng 05 người), bị thương 27 người (giảm 04 người), thiệt hại tài sản ước tính thành tiền khoảng 59,70 tỷ đồng; Cảnh sát PC&CC Thành phố đã trực tiếp cứu chữa 370/775 vụ cháy (tỷ lệ 47,74%) cứu được 66 người trong các đám cháy;

- Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất là quận Bình Tân, chiếm 68/775 vụ cháy, tỷ lệ 8,77%; Đối tượng xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân, chiếm 283/775 vụ cháy, tỷ lệ 36,52%; Nguyên nhân xảy ra cháy phổ biến nhất là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện, chiếm 343/658 vụ cháy đã điều tra làm rõ nguyên nhân, tỷ lệ 52,13%.

b) Tình hình nổ

Trên địa bàn Thành phố không xảy ra nổ (không tăng, không giảm).

c) Tình hình cứu nạn, cứu hộ

Đã xảy ra 150 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn, cứu hộ (tăng 20 vụ, tỷ lệ 15,38%); trực tiếp cứu nạn, cứu hộ 128/150 vụ tai nạn, sự cố (tỷ lệ 85,33%) cứu được 55 người, tìm được 34 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương xử lý.

- Loại hình tai nạn, sự cố: người bị nạn dưới nước (73 vụ), người bị mắc kẹt trong nhà, thang máy (18 vụ), người bị nạn khi xảy ra tai nạn giao thông (07 vụ) và các loại hình khác (52 vụ); khu vực xảy ra các tai nạn, sự cố: khu dân cư (85 vụ), nơi công cộng (56 vụ) và trong cơ quan doanh nghiệp (09 vụ).

2. Công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong quản lý nhà nước về PCCC và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Cảnh sát PC&CC Thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 10 văn bản, kế hoạch chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ trong công tác PCCC&CNCH và theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả (có phụ lục kèm theo).

- Tham mưu UBND Thành phố tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an đến thanh tra về việc thực hiện các quy định của Pháp luật về PCCC đối với UBND Thành phố và một số đơn vị trực thuộc;

- Tham mưu UBND Thành phố xây dựng hoàn chỉnh và trình HĐND Thành phố phê duyệt nội dung Dự thảo Nghị quyết triển khai thực hiện điều 63a quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; theo đó, đã chủ động phối hợp với Ban Pháp chế HĐND Thành phố ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch số 477/KH-BPC ngày 11/9/2017 về việc tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về việc ban hành Nghị quyết trên (tính đến thời điểm hiện nay, đã tổ chức 02 cuộc tọa đàm: tọa đàm lần 1 lấy ý kiến của các cơ sở - doanh nghiệp chịu sự tác động của Dự thảo Nghị quyết vào ngày 16/9/2017; tọa đàm lần 2 lấy ý kiến của các chuyên gia thuộc các Sở, Ban, Ngành Thành phố đối với Dự thảo Nghị quyết vào ngày 23/9/2017; đến nay, Cảnh sát PC&CC Thành phố đang phối hợp với Ban Pháp chế tập hợp các ý kiến để hoàn chỉnh nội dung Dự thảo Nghị quyết để trình HĐND Thành phố duyệt nội dung và ban hành);

- Đã hoàn chỉnh các nội dung và trình UBND Thành phố phê duyệt: Quy chế điều động lực lượng phương tiện chữa cháy của các cấp các ngành trên địa bàn Thành phố và các địa phương lân cận trong trường hợp xảy ra cháy, nổ lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch tổ chức thực hiện các kiến nghị theo kết luận thanh tra của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC đối với UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cảnh sát PC&CC Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức thành công 02 Hội nghị chuyên đề về công tác PCCC&CNCH: Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn Thành phố; Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố năm 2015 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp các đơn vị vũ trang trên địa bàn Thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố; đã điều động 744 lượt xe chữa cháy cùng 5.008 lượt CBCS tham gia bảo vệ an toàn PCCC 740 sự kiện, trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bảo vệ Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM3); Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 06/9/2017 đến 15/9/2017) và các cuộc họp liên quan trong chuỗi sự kiện APEC năm 2017 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia PCCC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn, thu hút nhiều người dân và doanh nghiệp theo dõi; đã xây dựng nội dung và phát sóng 32 số Chương trình Toàn dân PCCC, 19 số chuyên mục “Hồ sơ 114”, 32 số chuyên mục “An toàn phòng chống cháy, nổ” 18 chuyên trang về PCCC trên các kênh thông tin đại chúng của Thành phố; biên tập và đưa 673 tin - bài, 1.952 hình ảnh lên Website của cảnh sát PC&CC Thành phố. Cảnh sát PC&CC Thành phố đã tổ chức 377 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho 28.653 đội viên của 4.652 Đội PCCC cơ sở; phối hợp với các đơn vị, cơ sở tổ chức 11.251 cuộc tuyên truyền về PCCC&CNCH cho 11.819 lượt cơ sở với 202.063 lượt người dự nghe; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp tự tổ chức 172.268 lượt kiểm tra an toàn PCCC tự tổ chức 21.574 cuộc thực tập phương án. Qua đó, giúp lực lượng PCCC tại chỗ nâng cao được kỹ năng xử lý hiệu quả khi xảy ra tai nạn, sự cố liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ, cụ thể: lực lượng PCCC tại chỗ đã xử lý 427/925 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ (tỷ lệ 46,16%), trực tiếp cứu chữa 405/775 vụ cháy mới phát sinh (tỷ lệ 52,26%) và xử lý 22/150 vụ tai nạn, sự cố (tỷ lệ 14,67%).

- Đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC 66.850 lượt cơ sở, trong đó có 33.945 lượt cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ thuộc Phụ lục II - Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ; qua công tác kiểm tra an toàn PCCC đã phát hiện 8.376 lượt cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC với 9.301 lỗi vi phạm (tăng 914 lỗi, tỷ lệ 10,90%); lập 8.376 biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 8.376 lượt cơ sở với tổng số tiền là 6,7 tỷ đồng.

- Tiếp nhận và xử lý 2.096 hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về PCCC, đã thẩm duyệt 1.224 công trình; kiểm tra mặt bằng 111 công trình, kiểm tra thi công 02 công trình và kiểm tra nghiệm thu 423 công trình. Tổ chức kiểm tra và cấp 88 biên bản xác nhận đủ điều kiện an toàn PCCC liên quan đến an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, cấp 494 giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ.

- Đã lập mới 1.743 phương án; kiểm tra bổ sung 5.013 phương án; các đơn vị đã phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố tổ chức 1.1.196 cuộc thực tập phương án chữa cháy, 168 cuộc thực tập phương án cứu nạn - cứu hộ và 04 cuộc thực tập phương án kết hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trong đó có 07 phương án huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia).

 

4. Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với trường hợp CBCS hy sinh và bị thương trong vụ cháy ngày 07/9/2017

Vào ngày 07/9/2017, đã xảy ra vụ cháy tại kho chứa quần áo cũ (địa chỉ số 9, đường 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm cho 01 cán bộ hy sinh (đ/c Thượng úy Phạm Phi Long), 02 chiến sỹ bị thương (đ/c Hạ sỹ Bùi Văn Dũng, Hạ sỹ Phan Tấn Quốc) trong khi thi hành nhiệm vụ

- Cảnh sát PC&CC Thành phố đã phối hợp với UBND quận Bình Tân, các tổ chức, đoàn thể và gia đình tổ chức tang lễ cho đồng chí Thượng úy Phạm Phi Long. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an; đại diện các sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức, đoàn thể Thành phố; Cảnh sát PC&CC một số tỉnh, thành lân cận; tất cả các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, cá nhân thuộc Cảnh sát PC&CC Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân khác đã đến thăm hỏi, động viên về tinh thần, vật chất đối với gia đình đồng chí Long và cá nhân đồng chí Dũng, Quốc.

- Cảnh sát PC&CC Thành phố đã ra quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Phạm Phi Long và báo cáo đề xuất Bộ Công an thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Ngành, cụ thể:

+ Đối với đồng chí Phạm Phi Long: công nhận liệt sỹ, trợ cấp hàng tháng cho con nhỏ (số tiền 650.000/tháng), giải quyết chế độ tai nạn lao động (số tiền 46.000.000 đồng), thanh toán chế độ từ ngân sách theo thâm niên công tác (số tiền 111.000.000 đồng); phối hợp với UBND huyện Bình Chánh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ, con đồng chí Phạm Phi Long;

+ Đối với đồng chí Bùi Văn Dũng, Phan Tấn Quốc: sau khi vết thương ổn định, căn cứ tỷ lệ thương tật sẽ báo cáo Bộ Công an giải quyết chế độ tai nạn lao động và thương binh (nếu tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên).

5. Các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2017

- Tập trung phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về PCCC; duy trì và đẩy mạnh việc xây dựng và đăng phát các clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH, mở chuyên trang, chuyên đề về công tác PCCC và CNCH trên báo giấy, báo điện tử, trên website của Cảnh sát PC&CC Thành phố; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, tuyên truyền trực quan, lưu động về PCCC và CNCH ở những nơi đông người; treo, gắn pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” dọc các trục đường chính, ở nơi công cộng, các trung tâm, nơi tập trung đông người và cổng các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” 4/10 như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức xe hoa, xe loa cổ động, tổ chức mít tinh, hội thao, hội thảo, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng PCCC cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đồng thời tạo nên phong trào phòng cháy và chữa cháy sôi nổi, thực sự là ngày hội toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, các đơn vị cơ sở, phường, xã tập trung thực hiện các công tác trọng tâm: (1) tổ chức rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo PCCC tại chỗ, củng cố kiện toàn và duy trì hoạt động lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC tại chỗ; (2) hướng dẫn lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC tại chỗ tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ đảm bảo đúng theo Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA; (3) hướng dẫn lực lượng tại chỗ triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra an toàn PCCC nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót về PCCC, các nguyên nhân có thể gây cháy, cháy lan, cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng

- Hướng dẫn Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức thành lập, duy trì hoạt động Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành tại các khu Công nghiệp, Khu Chế xuất trên địa bàn Thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, duy trì thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, các cơ sở thường xuyên tập trung đông người; hướng dẫn biện pháp an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (đặc biệt chú trọng các cơ sở xăng dầu, sơn dầu, dung môi hóa chất; nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở chế biến gỗ); các khu dân cư có nguy cơ cháy cao; khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Nghiêm khắc xử lý đối với các hành vi vi phạm về quy định an toàn PCCC.

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn nhất là các phương án có nhiều lực lượng tham gia tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở thường xuyên tập trung đông người, các khu dân cư.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp xử lý cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao xen cài trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2015-2018).

6. Một số công tác trọng tâm tham mưu UBND Thành phố 03 tháng cuối năm 2017

- Trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/9/2017 về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố; kế hoạch số 4946/KH-UBND ngày 08/8/2017 về tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và Dự án quy hoạch ngành phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần, nội dung chỉ đạo của tại văn bản số 5558/UBND-NCPC ngày 06/9/2017;

- Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy; hội nghị về công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng các nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố;

- Ban hành và Quy chế điều động lực lượng phương tiện chữa cháy của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố và các địa phương lân cận trong trường hợp xảy ra cháy, nổ lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; kế hoạch thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Kho hóa chất – Cảng Tân Cảng Cát Lái; diễn tập phương án phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

- Tổ chức Hội nghị về công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng các nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố/.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 254-258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh,

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0997.389.409; Fax: 08-38385312; Email: spccc@tphcm.gov.vn;

Website: pccc.hochiminhcity.gov.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 30 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  CAGV: Diễn tập xử lý sự cố rò rỉ xăng dầu gây cháy tầng hầm Điện lực quận
  Công an Tân Bình làm tốt công tác tuyên truyền về PCCC
  Trung tâm kinh doanh VNPT thành phố thực tập phương án CC&CNCH
  CAGV: TTPA chữa cháy và CNCH cho hai cơ sở tư nhân
  CAGV: TTPA chữa cháy và CNCH tại một trường dạy nghề
  CAGV: Thực hiện nhiều nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả trong và sau cơn bão Usagi
  CAQ3: Kiểm tra an toàn phòng cháy một số công trình xây dựng
  Một số tồn tại về an toàn PCCC tại Chung cư 590 Cách mạng tháng tám
  CAQGV: Triển khai biện pháp PCCC mùa khô từ cháy cỏ, rác
  Nghề nhà giáo và nghề chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ
VIDEO CLIP

 

Liên kết website

 

 

Số lượt truy cập
41299814
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

Website Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Số ĐT: (028) 39 20.09.96 & (028) 39 20.10.39 - Email: spccc@tphcm.gov.vn

Mọi tin, bài, hình ảnh, video clip, gửi đến Email: websitepccchcm@tphcm.gov.vn
®
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng, phát hành lại thông tin từ Website này.