THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cải cách Thủ tục hành chính cơ chế "một cửa" (8/3/2017 16:58)


Căn cứ vào Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phốTheo Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thì ở lĩnh vực PCCC có tất cả 29 TTHC. Trong đó, 15 thủ tục  thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (thành phố) là 14 thủ tục .Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cải cách thủ tục hành chính, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính trong Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế tại thành phố, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế và các quy trình thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Danh sách 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

2. Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

3. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

4. Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

5. Thủ tục đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

6. Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

7. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

8. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

9. Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

10. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

11. Thủ tục đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

12. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

13. Thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở 

14. Thủ tục Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố và triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”.  Người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn thành phố trực tiếp liên hệ, nộp và nhận trả kết quả giải quyết hồ sơ có liên quan đến 14 Thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ số 258, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). 

 

Những hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thuộc phạm vi các thủ tục hành chính quy định sẽ được ghi phiếu hẹn thời gian cụ thể trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các hồ sơ trễ hẹn, Thủ trưởng đơn vị (hoặc bộ phận) trực thuộc có liên quan giao giải quyết phải gửi Thư xin lỗi người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC bằng cơ chế "một cửa"

ð Các văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính  (Xem tại đây)

ð Chuyển đến các Thủ tục hành chính

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

- Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp/ Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh/ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐƯỢC GỬI HOẶC LIÊN HỆ THEO CÁC ĐỊA CHỈ SAU:

 1. Phòng Cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

- Địa chỉ liên hệ: 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số điện thoại chuyên dùng: 069.234.2865

- Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.bca@gmail.com

 2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ liên hệ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại chuyên dùng: (028) 38.230.436

- Số Fax: (028) 38.243.155

- Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh.stp@tphcm.gov.vn

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ liên hệ: 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại chuyên dùng: (028) 39.200.996

- Số Fax: (028) 38.385.312

- Địa chỉ thư điện tử:  

            * Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Hiển thị kết quả từ 1 - 1 trong 17 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Công ty TNHH Vinafoam Việt Nam tổ chức hội thảo bọt Foam chữa cháy
  Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/10/2019)
  Cục C07 nghiệm thu Khu căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn tại quận 3
  Hội thảo Khoa học “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - thực tiễn áp dụng”
  Mỗi người dân là một chiến sĩ chống giặc lửa
  CẨM NANG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CỨU NẠN CỨU HỘ
  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY: Thượng Tá Huỳnh Quang Tâm: Khoảnh khắc tạo nên đam mê cả đời
  Làm thế nào sống an toàn trong chung cư, nhà cao tầng?
  Chuyện của lính chữa cháy: Những pha giải cứu ngoạn mục
  Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”
  Kỹ năng thoát khỏi đám cháy, giữ an toàn tính mạng
  Thanh tra Bộ Công an kiểm tra an toàn PCCC tại Tổng Công ty Cổ phần May Việt Thắng
  Đoàn cán bộ học viện PCCC Liên Bang Nga thăm PC07-CATPHCM
  Hưởng ứng và chào mừng “ Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (4/10/2019)
  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khoá XII
VIDEO CLIP

 

Liên kết website

 

 

  

Số lượt truy cập
42989923
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

 

Website Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Mọi tin, bài, hình ảnh về PCCC&CNCH gửi đến Email: websitepccchcm@gmail.com, ĐT: 0997.389.433
® 
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng lại thông tin từ Trang thông tin điện tử của Phòng PC07-CATPHCM.